İstanbul Kültür Sanat Vakfı, üniversite öğrencileri ve yeni mezun genç tasarımcılar için bir kamusal alan yaratmak amacıyla Camekân başlıklı programı hayata geçirmişti ve Mart 2019 – Mart 2020 döneminde, Nejat Eczacıbaşı Binası’nın giriş katındaki İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nın ön cephesinde yer alan 6 metrekarelik vitrin, bir tasarım ve üretim alanına dönüştürülmüştü.

Şimdi, İstanbul Tasarım Bienali, Avrupa Birliği’nin Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı’nın desteğiyle ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe [HfG]) ortaklığında, Camekân projesinin uluslararası ve daha kapsayıcı bir yorumu olan, yeni bir konuk tasarımcı programı başlatıyor.

Program, Avrupa’dan ve İstanbul dışındaki Türkiye kentlerinden genç tasarımcıları bir araya getiriyor. Yine Avrupa ve Türkiye’den tasarım uzmanları ise bilgi birikimlerini genç tasarımcılarla paylaşmak üzere programa konuk olacak. Program sayesinde genç tasarımcıların disiplinlerarası ve bölgeler ötesi işbirlikleri geliştirmeleri hedefleniyor.

Camekân, yetenekli genç tasarımcılar ile kıdemli tasarımcılar ve sektör profesyonelleri arasında uluslararası ve sürdürülebilir bir ağ kurulmasına aracı olarak zihinsel ve fiziksel sınırları aşmayı, Türkiye ve Avrupa'daki sivil toplum arasında çokkültürlü bir diyalog geliştirmeyi, kültürlerarası etkileşimler aracılığıyla tasarım endüstrisinde kalıcı ve anlamlı değişiklikler meydana getirmeyi, kültürlerarası tasarımda ortak yaratımlar için zemin hazırlamayı ve kariyerlerinin başındaki tasarımcıların yaratıcı uygulamalarını şekillendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Program aynı zamanda politika oluşturucular ve mevcut tasarım eğitimi üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Program, mesleki serüvenlerinde bir dönüm noktasına gelmiş, hareket kabiliyeti ve görünürlük elde etmek için aktif bağlantılar edinmeye ve küresel bir ağın parçası olmaya ihtiyaç duyan, iş geliştirme konusunda kendilerine deneyim kazandıracak fırsatlara, bilgi alışverişinde bulunmaya ve uzun soluklu işbirlikleri geliştirebilecekleri güvenli bir alana ve disiplinlerarası deneyimler kazanmak için yaratıcı sektörlerden uzmanlarla bir araya gelmeye ihtiyaç duyan genç tasarımcılara hitap ediyor.

Camekân, katılımcılarını yaratıcı üretim için çeşitli, verimli ve dinamik bir zemin sunan, gelenekten ve yenilikten beslenen bir şehirde, İstanbul’da bir araya getirerek kültürlerarası alışverişin ve diyaloğun önünü açmayı hedefliyor.

Yukarı