Mevce Çıracı: ATÖLYE PRATİĞİ VE HİBRİT ZANAAT
31 Ocak Pazartesi, saat 15.00
Barın Han

Bu derste, uygulamalı atölye çalışmaları üzerinden tasarım araştırması ve belirli bir ürün uygulaması düşünülmeksizin, malzemelerin potansiyellerinin keşfi ele alınacak. 'Atölye', sadece üretim ve deneye olanak sağlayan fiziksel bir alan olarak değil, işbirlikçi ve çok disiplinli bir tasarım yaklaşımını benimseyen bir zihniyet olarak da tartışılacak. Sunumda, geleneksel bilgiyi çağdaş üretim teknolojileri ile birleştiren hibrit zanaatkârlık yöntemlerinin yanı sıra, biyomalzemelerle yapılan deneyler ve bunların yeni biyofabrikasyon tekniklerine etkileri de tartışılacak.

Ayşenaz Toker: “RUHLAR MADDESEL DÜNYADA MIDIR?”
8 Şubat Salı, saat 18.00
Barın Han

Tasarımcı ve tasarım eğitimcisi Ayşenaz Toker, gündelik hayatı oluşturan malzemeler ve formlardaki alternatif kapasiteler ve içsel potansiyeller hakkında konuşacak. İstanbul'a özgü kentsel malzeme bileşenleriyle bir araya gelme biçimlerinin, formlarının ve konumlarının fotoğraflarına, tasarım merceğinden bakacak; bunların, nesnelerin konumu ve kapasiteleriyle ilgili öznel sınırlarla etkileşimleri üzerine fikir yürütecek. Ayrıca, gündelik hayatın maddesel bileşenleriyle sihirli bir etkileşim içinde olmayı sağlayan araçlar olarak büyüler yaratmayı amaçlayan, yöresel Anadolu'nun ezoterik bilgisini ve bu bilginin nesnelerle olan ilişkisini araştıran ve kullanan nesne*merkezli*büyü projesi hakkında konuşacak.

Mustafa Emin Büyükcoşkun: “SANAYİ SİTESİNDE FLANÖRLÜK”
15 Şubat Salı, saat: 15.00
Aymakoop Sanayi Sitesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

1980 darbesinin ardından İstanbul'daki şehircilik politikası, sanayileri şehrin çeperlerine itti. Bu dönemde, üretime ev sahipliği yapmak için sanayi siteleri inşa edildi. Ancak süreç, gelişimden daha yavaş ilerledi. Günümüzde bu siteler, küçük ölçekli atölyeleri ve showroomları barındırmakla beraber, şehrin üretim sahnesinde önemli bir rol oynuyor. Mustafa Emin Büyükcoşkun ile birlikte, imalatçıları ve atölyeleri ziyaret ederek, İstanbul'daki üretim biçimlerini ve emek süreçlerini anlamaya çalışacak; bu alanı keşfedeceğiz.

Ornamenta 2024 Küratöryel Ekibi: “ORNAMENTALAŞTIRMA”
17 Şubat Perşembe, 15:00
(Bu ders Zoom üzerinden yapılacaktır)

Almanya’nın Kara Orman Bölgesi’nde gerçekleşen yeni bir kültürel etkinlik olan Ornamenta 2024’ün çerçevesi belli oluyor. Ornamenta’nın küratörleri, bölgenin sosyal dokusunda bir nevi akupunktur yaparak, yeniden yorumlanmaya açık nitelikteki belirli kişi, mekân ve ürünleri, sanat ve tasarım aracılığıyla ortaya çıkarıyor. Ornamenta 2024'ün küratörleri, açık derste, bu yeni kültürel program için yaptıkları araştırma ve çalışmaları paylaşacaklar.

Norina Quinte: “BANA İHTİYACIN VAR. YA DA YOK.”
KÜRATORYAL MÜDAHALELERİN KAPSAMI
17 Şubat Perşembe, 17:00
Barın Han

Küratörlük, şeylere birbirleriyle ilişkili olarak bakmak ve böylece söylemsel bir olasılıklar alanı yaratmak anlamına geliyor. Bugün hemen hemen her sergi, bir küratör tarafından düzenleniyor. Küratör, sanatçılar ve kurum arasında, anahtar unsur konumunda. Peki küratör kimler için vazgeçilmez dersiniz? Bünyesinde çalıştığı kurum mu, algısına tabi olduğu izleyiciler mi, yoksa mümkün olan en iyi şekilde ışıklandırmakla mükellef olduğu sanatçılar mı? Kamusal söylemsel alanlar, küratöryel müdahalelerle nasıl üretiliyor ya da bu müdahalelerden nasıl etkileniyor? Ve küratöryel çalışma, kapsayıcı bir tematik alan aracılığıyla sanatsal niyetin içeriğini değiştirmeden, alışılmış izleme ve sergileme biçimlerini nasıl bozabilir?

Meriç Kara: “İNSANLAR, HAYAT VE ŞEYLER”
18 Şubat Cuma, saat 15.00
Barın Han

Meriç Kara, insanlar, hayat ve şeyler hakkındaki bu dersinde, çalışmalarından örnekler paylaşacak, günümüzle ve gündelik şeylerle ilişkimizi tartışacak, çalışmalarının ardındaki fikirlerin derinlerine inecek. Meriç Kara, gündelik yaşamdan sahneleri gözlemleyen ve biriktiren; onları, genellikle iletişim aracı olarak işlev gören tasarımlara dönüştüren, İstanbul’da yaşayan bir tasarımcı ve yarı zamanlı eğitmen. İnsanlarla, düşünceleri ve eylemleri aracılığıyla bağlantı kurmanın yollarını arıyor; onların rutinlerini, alışkanlıklarını, davranışlarını, duygularını ve beklentilerini keşfediyor. Kısa notlardan makalelere, ürünlere ve yerleştirmelere kadar çok çeşitli yöntemlerle çalışıyor. Nesnelerin içindeki potansiyelleri, anlamları, ruhları arıyor ve çevremizle ilgili yeni bakış açıları öneriyor. Etrafımız, oynanacak, konuşacak ve hakkında konuşulacak, sorgulanacak ve eleştirilecek şeylerle dolu. Şeyler insanların hayatlarını, insanlar şeyleri etkiliyor ve bu durum, sonsuz ve birbirinden ayrılamaz bir evrim zincirine dönüşüyor.

Jan Boelen: “MÜNAZARA ARAÇLARI”
18 Şubat Cuma, 18:00
Barın Han

Jan Boelen, dersinde, farklı paydaşları bir araya getiren araçlar olarak sergiler, sanat eserleri ve malzemelerden örnekler gösterecek. Farklı prototip biçimleri, değişimi başlatmak, ilişkileri tasarlamak ve gelecekteki projeleri farklı şekilde inşa etmek üzere, Truva atları gibi işlev görür. Bu derste, ilişkisel sanatın kamusal alanlar, eleştirel münazara araçları ve olasılıklar hakkında spekülasyonlar üretmemizi sağlayan senaryolar açısından ne ifade ettiği üzerinde durulacak.

Candaş Şişman: “ÇOKLU DUYUSAL ENSTALASYONLAR VE DENEYİM TASARIMI”
21 Şubat Pazartesi, saat: 18.00
Barın Han

İnsan algılarını farklı disiplinler kullanarak manipüle eden sanatçı Candaş Şişman, aynı anda farklı duyulara hitap eden çoklu-duyusal enstalasyon çalışmalarıyla, deneyimi merkeze alan projelerinin üretim süreçlerini, örneklerle anlatıyor. Ayrıca sanatçı, insan algıları, gerçeklik algımız, zaman ve mekân kavramı, canlılığın evrimi ve disiplinlerarası üretim pratikleri üzerine çeşitli fikirler ve örnekler üzerinden bir sunum yapacak.

Yukarı