Sanal misafir tasarımcı programı “Geleceği Tasarlamak” katılımcılarını bekliyor

İstanbul Tasarım Bienali, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte Hollanda ve Türkiye’den genç ve sınırlar ötesi paylaşıma açık tasarımcılar için bir çağrı yapıyor. Geleceği Tasarlamak başlıklı program kapsamında Türkiye’den ve Hollanda’dan alınan başvurular arasından seçilecek beşer tasarımcı bir çevrimiçi sohbet odasında bir araya gelecek, deneyimlerini paylaşırken birbirlerinden öğrenecek. Böylelikle yerel bağlamlara özgü gündelik pratikleri iyi yönde, sürdürülebilirlik esaslarını gözeterek değiştirebilecek tasarım fikirlerinin olgunlaştığı sanal bir platform oluşturulacak. Geleceği Tasarlamak, tasarımı bir araç olarak kullanarak gündelik aciliyetlere gelecek için güven tesis eden, güncel ve yaratıcı nesneler ve çevrelerle yanıt vermeyi hedefliyor.

Sanal misafir tasarımcı programı, gündelik aciliyetlere yanıt veren iş ya da fikirlerini paylaşmak isteyen her alandan genç tasarımcının katılımına açık. Çalışmalarında işbirliğine dayalı yaklaşımları benimseyen, daha iyi bir geleceğe dair fikirlerini ve pratiklerini tartışarak geliştirmek isteyen tasarımcılar 21 Ağustos 2020’ye dek açık çağrıya yanıt verebilir.

>> Geleceği Tasarlamak başvuru formu için tıklayın.

Program hangi ihtiyaçtan doğdu?

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, program hakkında yaptığı açıklamada Sanal Misafir Tasarımcı Programı’nın çıkış noktası ve amaçlarını şöyle anlattı: “Tasarım, gündelik hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Alışkanlıklarımızı sorgulamamızı, çevreyle, tüketimle, dayanışma gibi kavramlarla kurduğumuz ilişkileri yeniden değerlendirmemizi sağlıyor. Fiziksel kısıtlamaların hakim olduğu bu dönemde gündelik pratiklerimizin yetersizliğini fark ettik, üretim ve iletişim biçimlerimizi değiştirmeye karar verdik. Geleceğimizi yeniden tasarlarken deneyimleri, bilgileri, becerileri, hikâyeleri, fikirleri ve kaynakları paylaşmamız, hepsinden de önemlisi sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak onları genişletmemiz gerektiğini gördük.

Özellikle genç tasarımcıların fikirlerini ve çalışmalarını paylaşmakta hayli zorlandığı olağandışı bir dönemin içindeyiz. Pandemi önlemleri sebebiyle kısmen kapalı kalmaya devam eden kurumların ve kısıtlanan programların sunduğu yaratıcı ağlar olmadan fikirlerini paylaşmak, uluslararası bağlar kurmak ve gerçeğe dönüştürmek, genç tasarımcılar için oldukça zor hâle geldi. Bu duruma karşı bir çözüm önermek ve örnek teşkil etmek umuduyla, ‘Geleceği Tasarlamak’ adında, gençlerin çalışmalarını geliştirmelerine, ilham vermelerine ve almalarına, yeni sanal ağlar kurmalarına olanak sağlayacak bir sanal misafir tasarımcı programı başlatmayı deniyoruz. Kişiler arası öğrenmeye dayalı bu program, yeni fikirler üzerine düşünmeyi, tasarım üzerinden küresel diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.”

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Quirine van der Hoeven ise gelecekteki değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmeyecek bir toplum için ortak tasarımın ve kültürel etkileşimin katkısının önemini vurguladı: “Toplumsal sorunlara karşı anlamlı çözümler üretebilmek için konsolosluk olarak ortak tasarımı öne çıkarmak istiyoruz. Ortak tasarım programımız bağlantı ve iletişim kurmayı sağlayacak platformlar oluşturmayı, Türkiye ve Hollanda arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Sorunlara yanıtlar bulmak için farklı bakış açılarını yaşanabilir kentler başlığı altında bir araya getiriyoruz.

Uluslararası ortaklıkları ve kültürel etkileşimi destekleyen bu sanal misafir tasarımcı programında İKSV’yle işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve Hollanda’dan tasarımcıların arasındaki etkileşimi destekleyerek, gelecekteki değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmeyecek bir dünyaya daha fazla katkıda bulunması için kültür ve sanata alan açıyor, tasarımcıların bu konuda oynayacağı önemli rolün altını çiziyoruz.”

Programda neler var?

31 Ağustos – 7 Eylül arasında gerçekleştirilecek sanal misafir tasarımcı programı, ilgili konularda verilecek 5 çevrimiçi derse de sahne olacak. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek bu çevrimiçi dersler esnasında akademisyenler ve uzmanlar, endüstriye dair bilgilerini genç tasarımcılarla paylaşacak. Katılımcılar ise yeni projeler için fikir ve yöntem geliştirmeye dair bilgi, beceri ve kapasitelerini keskinleştirme şansına kavuşacak.

Hafta boyunca misafir tasarımcılar bir çevrimiçi sohbet odasında bir araya gelecek, fikirlerini birbirleriyle paylaşacak. Kurulacak Slack kanalı aracılığıyla her an irtibatta kalacak tasarımcılar, anlık etkileşimlerde bulunabilecek. Tasarımcılar çalışma süreçlerini bir tasarım güncesine dökerek görsel makaleler halinde İstanbul Tasarım Bienali’nin Instagram hesabından paylaşma şansını elde edecek.

Seçilen 10 tasarımcıya projelerini başlatmaları ve geliştirmeleri için 300’er Euro sağlanacak.

Başvuru kriterleri

Açık çağrı sonunda 10 katılımcı (5’i Hollanda’dan, 5’i Türkiye’den) seçilecek. Tasarımın herhangi bir alanında üniversite düzeyinde eğitim almış, Hollanda’da ya da Türkiye’de yaşayan ve çalışan, 30 yaşın altındaki tasarımcılar başvurabilir.

Program kapsamındaki çevrimiçi görüşmeler ve dersler İngilizce gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki branşlarda faaliyet gösteren tasarımcılar programa başvurabilir, ancak programın kapsadığı tasarım branşları aşağıdakilerle sınırlı değildir:
Moda tasarımı, sistem tasarımı, iç mimarlık, ürün tasarımı, iletişim tasarımı, mimarlık

Başvuru için son gün: 21 Ağustos 2020
Sonuçların açıklanması: 28 Ağustos 2020
Misafir tasarımcı programı ve çevrimiçi dersler: 31 Ağustos – 7 Eylül 2020
Görsel makalelerin paylaşılması: 7–13 Eylül 2020

Seçim kriterleri

Başvuranlardan dijital bir alanda çalışabilmeleri, fiziksel deneyimlerin ötesinde düşünebilmeleri bekleniyor. Sanal Misafir Tasarımcı Programı’na başvurmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri göndermeleri gerekiyor.

1. İçinde ilgi alanlarının yer aldığı en fazla 1 sayfalık niyet mektubu
2. Geçmiş projelerin görsellerinden oluşan portfolyo
3. Nerede yaşadıklarını da içeren en fazla 200 sözcüklük biyografi

Başvurular tek bir PDF belgesi olarak gönderilmeli, belge adında yalnızca başvuran tasarımcının ismi ve soyadı yazmalıdır.

>> Başvuru için tıklayın.

Yukarı