PDF GÜNCE

Bu proje çürümenin yapılı ortamdaki epistemolojik rolüne ışık tutuyor. Çürüme, maddesel ayrışma ile sınırlı olmanın çok ötesinde, canlılıkla durağanlığın arasında birden fazla ölçekte çizgi çizerek, mekân hakkında bilgiyi düzenlemenin bir şekli olarak anlaşılabilir. Bu anlayış doğrultusunda, çürüme, yeni bir kelime dağarcığı yaratıp, adaletsizlik sistemlerini defetmemiz için bize fırsatlar sunabilir.

Yukarı